Dokumenty

  Szanowni Państwo, użytkownicy usług telekomunikacyjnych w Sileman,

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.), zmieniająca także z tym dniem m.in. art. 56 ust. 3 pkt 17) oraz art. 109 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 i 1579). Wejście w życie powyższych regulacji rodzi konieczność dokonania zmian w treści łączącego nas regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

  Szczegółowy zakres zmian znajdziecie Państwo tutaj: Zawiadomienie dla Klientów Sileman na 10 stycznia 2017

   

  Szanowni Państwo, użytkownicy internetu Sileman,

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Akt ten rodzi konieczność dokonania zmian w treści łączących nas regulaminów: świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia dostępu do Internetu.

  Szczegółowy zakres zmian znajdziecie Państwo tutaj: Zawiadomienie dla Klientów Sileman na 1 stycznia 2017